Okul için Eğitim, Eğitim için Okula Gidelim

Boğaziçi Üniversitesi

OKUL HAKKINDA
FOTO GALERİ
VİDEO
KONUM
YORUMLAR

Boğaziçi Üniversitesi tarihçesi, vizyonu, misyonu, etik ilkeleri, değerleri, öğrenci hakları, sorunlulukları, kampüsler

150 yılı aşan geçmişi ile akademik özerklik ve katılımcı yönetim anlayışını temel alan, yaşamın her alanında düşünce özgürlüğünü savunan Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve araştırma performansı ile dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almış, kendisini fark yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış, mükemmeliyetçiliği benimsemiş bir kamu üniversitesidir.

Türkiye’nin en iyi öğrencileri ile seçkin öğretim üyelerini özgür ve özgürlükçü bir ortamda bir araya getiren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine kendi alanlarında güçlü bir donanım sağlarken, onlara kendilerini, Türkiye ve dünyayı daha iyi tanımalarını sağlayacak bir sosyal ortam sunar. Boğaziçi Üniversitesi kültürünü temsil eden mezunlarımız bilimde, iş dünyasında, siyasette, sanatta diğer bir deyişle hayatın her kesitinde önemli roller üstlenmişlerdir.

Dünya çapındaki öğretim üyeleri yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte Türkiye üniversiteleri içinde etki değeri en yüksek, yenilikçi araştırmaları yapmaya devam etmektedir.

Her yıl 1850 yeni öğrencinin katıldığı Boğaziçi Üniversitesi‘nin 6 kampüsü, 14.500 öğrencisi ve tüm dünyaya yayılmış 53.000 mezunu vardır.

Üniversite Tarihçesi

Robert Kolej bir eğitmen, mucit, teknisyen, mimar ve kurucu olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan New York’lu Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından İstanbul, Türkiye’de kurulmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi’nin temelleri 1863 yılında bir eğitmen, mucit, teknisyen ve mimar olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan New York’lu Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından Birleşik Devletler sınırları dışındaki ilk Amerikan koleji olan Robert Kolej’in İstanbul’da kurulması ile atılmıştır.

Mr. Robert finansal yükü üstlenirken, Dr. Hamlin ise Birleşik Devletler’den kaynak sağlayarak Kolej’i kurma sorumluluğunu eline almıştır. Yeni kurulan Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, Kolej’in kapıları ırk, milliyet, din gözetilmeksizin ön yargısızca ve ayrım yapılmadan tüm öğrencilere açık olmasına, hiçbir koşulda herhangi bir politik eğilim göstermemesine, hiçbir politik düşünceye dahil olmamasına ve eğitim dilinin İngilizce olmasına karar verilmiştir.

Hamlin Hall’un İnşaatı

Bağışlar ve yardımlarla finanse edilen Robert Kolej’in ilk binası Hamlin Hall’un inşaatı 1871 yılında tamamlanmıştır. Bugün Güney Kampüs dediğimiz kampüsteki tüm tarihi binalar Birinci Dünya Savaş’ından önce inşa edilmiş ve inşasında kampüste bulunan ocaktan çıkarılan mavi kireç taşı kullanılmıştır.

Zaman zaman ciddi finansal kaynak sıkıntısı çeken Robert Kolej’in ekonomik durumu, 1930’lu yıllarda savaş öncesi Türkiye ekonomisinden ve Birleşik Devletler’deki ekonomik krizden oldukça etkilenmiştir. İkinci Dünya Savaş’ında Türkiye’nin tarafsızlığını korumasına rağmen, savaş sona erene kadar pek çok problem çözümsüz kalmıştır. 1960’lara gelindiğinde Robert Akademinin bugün Güney Kampüs olarak bilinen Hisar Kampüsü’nü tamamen yüksek öğrenime bırakarak, Arnavutköy’de ki kampüse taşınması, oradaki Amerikan Kız Koleji ile karma bir eğitim kurumu oluşturacak şekilde birleşmesi düşünülmeye başlanmıştır.

Mart 1971’de dönemin başkanı Dr. Everton, Robert Kolej’in üzerine herhangi bir kampüs üzerinde bağımsız bir üniversitenin kurulması için Türk hükümetini teşvik eden önergenin 26 Ocak 1971’de Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğini açıklamıştır. Çalışmalar 1971 yazında sonuçlandırılmıştır. Binaları, kütüphanesi, laboratuvarları, tüm imkanları ve personeliyle 118 dönümlük bugünün Güney Kampüsü 10 Eylül 1971’de tamamen Türk hükümetinin üzerine geçmiştir. Boğaziçi Üniversitesi, yüz yıldan fazla Robert Kolej’in kampüsü olarak kullanılan alana resmi olarak kurulmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi Misyonu

Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerele kök salmış-evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine sunmak ve bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında ve yaygınlık kazanmasında yardımcı ve öncü olmaktır.

Boğaziçi Üniversitesi Vizyonu

Boğaziçi Üniversitesi’nin vizyonu eğitim, öğretim ve araştırmada öncü konumuyla geleceği şekillendiren bir üniversite olmaktır.

 • Eğitim ve öğretim deneyimini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek,
 • Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirerek dünyanın lider araştırma üniversiteleri arasında yer almak,
 • Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmak,

vizyonumuzun ana ögelerini oluşturmaktadır.

Değerleri

Yüz elli yılı aşan akademik geleneği ile Boğaziçi Üniversitesi’nin değerleri:

 • Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi,
 • Öğrenci odaklı,
 • Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı,
 • Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı,
 • Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren,
 • Etik değerlere sahip çıkan,
 • Temel hak ve özgürlükleri savunan,
 • Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen,
 • Küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan,
 • Doğa ve çevre sorunlarına duyarlı,
 • Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılan,
 • Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı,

olarak ifade edilebilir.

Etik İlkeleri

Üniversitemizi oluşturan öğretim elemanları, öğrenciler, idari görevi olan öğretim üyeleri ve idari personele ilişkin, yasalar ve yönetmeliklerin genellikle kapsamadığı ya da belirlemediği alanlarda uyulacak ilkelere tarafların bağlılığının sağlanması amacıyla kurumumuzda var olan aşağıdaki ilkelerin korunması, pekiştirilmesi ve benimsenmesi üniversitemizin işleyişi ve saygınlığı açısından yararlı olacaktır.

 1. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,
 2. Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve ön yargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması,
 3. Üniversitede her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,
 4. Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,
 5. Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
 6. Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması,
 7. Üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,
 8. Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
 9. Karardan doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin karar verme sürecine katkılarının sağlanması,
 10. Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranılması,
 11. Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,
 12. Profesyonel yetkinliğin geliştirilmesi; görevin kendine özgü amaçlarına, kurum ve görevin saygınlığının korunmasına uygun davranılması; işin yapılmasında kalite ve etkililik ilkelerinin benimsenmesi,
 13. Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilmesi,
 14. Çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve hayvan haklarına saygılı davranılması,
 15. Üniversitede yetkilerin akademik özerklik, özgürlük ve iyi niyet çerçevesinde kullanılması, sorumlulukların tam olarak yerine getirilmesi; söz konusu ilkelerin yöneticilerce kurum içi ve dışında korunması ESASTIR.

Boğaziçi Üni. Rektörleri

 1. Cyrus Hamlin (1863-1877)
 2. George Washburn (1877-1903)
 3. Caleb Frank Gates (1903-1932)
 4. Paul Monroe (1932-1935)
 5. Walter Livingston Wright (1935-1943)
 6. Floyd Henson Black (1944-1955)
 7. Duncan Smith Ballantine (1955-1961)
 8. Patrick Murphy Malin (1962-1964)
 9. Dwight James Simpson (1965-1967)
 10. John Scott Everton (1968-1971)
 11. Prof. Dr. Aptullah Kuran (1971-1979)
 12. Prof. Dr. Semih Tezcan (1979-1982)
 13. Prof. Dr. Ergün Toğrol(1982-1992)
 14. Prof. Dr. Üstün Ergüder (1992-2000)
 15. Prof. Dr. Sabih Tansal (2000- 2004)
 16. Prof. Dr. Ayşe Soysal (2004- 2008)
 17. Prof. Dr. Kadri Özçaldıran (2008- 2012)
 18. Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu (2012- 2016)
 19. Prof. Dr. Mehmed Özkan (2016- )

Boğaziçi Üni. Kronolojisi

16 Eylül 1863 : Bebek Seminer Okulunda Robert Kolej 4 öğrenci ile eğitime başlar. Hamlin Başkan seçilir.

20 Aralık 1868 : Rumeli hisarında inşaat izni alır.

5 Temmuz 1869 : Bebek Kampüste ilk binanın temeli atılır.

17 Mayıs 1871 : İlk bina biter ve Hamlin adı verilir.

1877 : George Washburn Başkan olur.

1878 : Robert Kolej’e adını veren Christopher Rhinelander Robert 76 yaşında Paris’te ölür.

1888 : Robert Kolej’de Kurucular Günü kutlanmaya başlar.

1891 : Vakıf Başkanı Kennedy, Bebek Kampüste kendi adına Başkan evi yaptırır. (Kennedy Lodge)

1897 : Robert Kolej’de ilk Atletizm karşılaşması yapılır.

1900 : C. Hamlin 89 yaşında Lexington’da ölür.

1902 : Theodorus Hall’un (Robert Kolej Hazırlık Binası) Olivia Eggleston P. Stokes tarafından yaptırılması.

1903 : G. Washburn RC’den ayrılır ve Dr.Caleb Gates Başkan olur.

1904 : William E. Dodge ve oğlu Cleveland Dodge tarafından yaptırılan Dodge Cimnastik Salonunun bitişi.

1906 : C. Hamlin’in oğlu Alfred Dwight Foster tarafından yapılan Washburn Hall’un tamamlanması.

1907 : Basketbol Türkiye’ye Robert Kolej sahalarından girdi.

1908 : İlk ‘Charter Günü’ Amerikan Kız Kolejinde kutlandı.

1908-1909 : Robert Kolej’de ilk öğrenci Konseyi kuruldu.

1912 : Mühendislik Fakültesi binasının tamamlanması ve Caleb Frank Gates’in adının verilmesi. (Gates Hall)

1913 : Alfred Dwight Foster Hamlin tarafından yatakhane olarak kullanılmak üzere Anderson Hall’ın yapılması.

1914 : C.Hamlin’in kızı Henrietta Washburn adına yapılan binanın (Washburn Hall) tamamlanması – John Sloane dispanserinin yapılması.

1920-1980 Arası

1922 : C.Gates ve Hüseyin Pekta Lozan Konferansına katılır.

1932 : Gates başkanlıktan istifa eder ve ilk olarak hem Robert Kolej ‘in hem de Amerikan Kız Kolejinin başına Dr. Paul Monroe getirilir. Romanya Kraliçesi Marie ve kız kardeşi Amerikan Kız Kolejinde misafir olurlar. Robert Kolej Kütüphanesi Bebek Kampüste tamamlanır ve Alexander Van Millingen adı verilir.

1935 : Dr. Monroe’dan sonra, Dr. Walter L. Wright Başkan olur. Hüseyin Pekta, ilk Türk Müdür olur.

1944 : Dr. Wrigh’tan sonra, Dr. Floyd Black Başkan olur.

1946 : Missouri gemisinin Amirali Hewitt Bebek Kampüs’ü ziyaret eder.

1955 : Dr. Duncan Ballantine, Dr. Black’den sonra Başkan olur.

1957 : Robert Kolej Yüksekokul olur.

28 Kasım 1960 : General Cemal Gürsel 2 koleji ziyaret eder.

Kasım 1962 : Prof. Arnold Toynbee Amerikan Kız Kolejini ziyaret eder.

Mayıs 1963 : Robert Kolej’in 100. Kuruluş Yılı Kutlamaları.

18 Mayıs 1963 : Vakıf Başkanı George Walbridge Perkins adına yeni Mühendislik binasının kurulması.

1965 : Dr. Dwight Simpson Başkan olur.

1968 : Dr. John S. Everton Başkan olur.

18 Mayıs 1971 : Yüksek kısım resmen sona erdi.

Eylül 1971 : Amerikan Kız Koleji ve Robert Kolej’in birleşmesi.

1971 : Robert Kolej Boğaziçi Üniversitesi olur.

1971 : Prof.Dr. Aptullah Kuran rektör seçilir.

1972 : Matbaa kurulur.

1979 : Prof. Dr. Semih Tezcan rektör olur.

1980-2000 Arası

1982 : Prof. Dr. Ergün Toğrol rektör olur. Eğitim Fakültesi kurulur.

1983 : Kuzey Kampüste Ana Kütüphane açılır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Boğaziçi Üniversitesine bağlanır. Çevre Bilimleri Enstitüsü faaliyete başlar.

1984 : Kare Blok faaliyete geçer.

1985 : Kuzey Kampüste Erkek Yurdu açılır. Kilyos’taki Sarıtepe arsası üniversiteye katılır.

1986 : B.Ü. Kültür Mirası Müzesi restore edilip açılır. Kuzey Kampüste Kız Yurdu açılır.
Güney Kampüste yüzme havuzu hizmete girer.

1987 : Eğitim Teknolojisi Binası açılır.

1989 : Kuzey Kampüs’te YADYOK Ek Binası ve Turgut Noyan Konferans Salonu açılır.
Uçaksavar Kampüste genç öğretim üyeleri için yapılan lojmanlar tamamlanır.

1990 : Hisar Kampüsü açılır.

1991 : Murat Dikmen Konferans, Konser ve Sinema Salonu açılır.

1992 : Prof. Dr. Üstün Ergüder rektör olur. Uçaksavar Kampüste özel yurt açılır.

1993 : Yaz Okulu açılır.

1996 : Prof. Dr. Üstün Ergüder ikinci kez rektör seçilir. UBYO açılır.

1997 : Uçaksavar Kampüs’te kapalı spor kompleksi açılır.

1998 : Uçaksavar Kampüs’te Superdorm açılır. Theodorus Hall restore edilerek “Zeynep ve Ayşe Birkan Kız Yurdu” adını alır.

1999 : İnternet ortamında kayıt gerçekleştirilir. Sloane Reviri restore edilir, Sosyoloji ve Psikoloji bölümleri bu binaya taşınır. Öğrenci Temsilciliği Komisyonu uzun bir aradan sonra tekrar faaliyete geçer.

2000 ve Sonrası

2000 : Albert Long Hall restore edilir ve “Boğaziçi Üniversitesi.Kültür Merkezi” adıyla hizmete girer. Prof. Dr. Sabih Tansal rektör olur. 40 yıllık aradan sonra kampüste ilk kez bir org konseri verilir. Mithat Alam Film Merkezi açılır.

2003 : Kuzey Kampüs’te Park Binası hizmete açılır.

2004 : Uçaksavar Kampüs’te BÜ Garanti Kültür Merkezi açılır. Güney Kampus Isı Merkezi ve atölyelerin yerine inşa edilen Natuk Birkan Binası faaliyete geçer. Prof. Dr. Ayşe Soysal rektör olur.

2007 : Hisar Kampüs’te kapalı yüzme havuzu açılır.

2008 : Yeni Bina (New Hall) hizmete açılır. Prof. Dr. Kadri Özçaldıran rektör olur.

2009 : Kandilli Kampüs’te Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Merkezi (TAM) ve Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü yeni binası açılır. Kütüphane ek binası açılır.

2010 : Kuzey Kampüs’te yeni inşa edilen 3.Kuzey Yurdu hizmete girer. Teknopark açılır.

2011 : Lisansüstü öğrencileri için Kuzey Kampüste inşa edilen 4.Kuzey Yurdu açılır.
Hamlin Hall “yeşil bina” olarak (140 yıl sonra) restore edilir.

2012 : Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu rektör olur.

2013 : Teknoloji Transfer Ofisi kurulur. Robert Kolej’in kuruluşunun 150. Yılı çerçevesinde akademik, kültür-sanat ve edebiyat alanlarında etkinlikler düzenlenir.

2014 : Kandilli Kampüsünde inşa edilen, Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi açılır. Kuzey Kampüste bulunan Turgut Noyan Binası yerine inşa edilen bina faaliyete geçer, YADYOK İngilizce Hazırlık Birimi yeni binaya taşınır. Kilyos Sarıtepe Kampüsünde yeni inşa edilen 3. Kilyos Yurdu hizmete girer. Kilyos Sarıtepe Kampüsünde Rüzgar Enerji Santralı kurulur, 27 Aralık 2014’te elektrik üretmeye başlar.

2015 : BÜ-Borsa İstanbul işbirliği ile Finans Teknopark kurulur. Kilyos Kampus spor salonu açılır. SineBu açılır.

2015 : Güney YADYOK binası restore edilir, isminin John Freely Binası olmasına karar verilir.

2016 : Demir Demirgil Salonu restore edilir. Nafi Baba Binası yeniden inşa edilerek faaliyete geçer. Tarsus Çırçır Fabrikası restore edilerek açılır.

Öğrenci Hakları ve Sorumlulukları

Öğrenci Hak ve Sorumlulukları” bildirgesi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanacağı, eşitlik ve çeşitlilik ilkelerine dayanan, kaliteli bir eğitim ve araştırma ortamının yaratılabilmesi ve öğrencilerin çevresine duyarlı ve toplumsal hak ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olmayı benimsemeleri amacıyla, yasalar ve üniversite yönetmelikleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bildirgede yer alan hak ve sorumluluklar başkalarının hak ve sorumluluklarını kısıtlayacak ve/veya ortadan kaldıracak şekilde kullanılamaz.

İfade Özgürlüğü:

Hak: Öğrenciler, görüş ve fikirlerini, başkalarının haklarını gözetmek koşuluyla, şiddet çağrısı ve hakaret içermeden özgürce ifade edebilir.

Sorumluluk: Öğrenciler, başkalarının ifade haklarına ve özgürlüğüne saygı gösterir.

Eşitlik:

Hak: Öğrenciler, inanç, din, dil, ırk, engel, cinsiyet ve cinsel yönelimler gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılığa uğratılamaz. Üniversite akademik ve idari personelinden ve diğer öğrencilerden saygı ve eşit muamele görür. Hiçbir öğrenci onur kırıcı tutum ve davranışlara maruz bırakılamaz.

Sorumluluk: Öğrenciler, ayrımcılık yapmadan farklılıklara saygı gösterir, başkalarına karşı onur kırıcı tutum ve davranışlarda bulunamaz. Üniversite akademik ve idari personeline ve diğer öğrencilere saygılı davranır.

Güvenli bir ortamda yaşama:

Hak: Öğrenciler, her türlü şiddet ve tacizden (fiziksel, duygusal, cinsel) arınmış bir ortamda yaşama hakkına sahiptir. Cinsel taciz ve buna bağlı olarak güç ve nüfuz kullanımı durumunda taciz gören kişinin başvurusu ciddiyet ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde ele alınır, (bkz. Tacizden Koruma ve Korunma Kılavuzu.

Sorumluluk: Öğrenciler, söz veya eylemle kişi veya kişilere şiddet ve taciz uygulayamaz.

Kişisel Bilgilerin Gizliliği:

Hak: Yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği durumlar dışında, öğrencilerin bilgi ve onayı olmadan, akademik ve kişisel bilgileri üçüncü şahıslara ve/veya kurumlara verilemez.

Sorumluluk: Öğrenci, başkasının akademik ve kişisel bilgilerini söz konusu kişinin izni olmadan alamaz, alınması durumunda ilgili kişileri uyarır ve bilgilendirir.

Sürdürülebilir Kaliteli Kampüs Yaşamı:

Hak: Öğrenciler, sağlıklı, temiz, hijyenik ve estetik bir çevre bilinciyle oluşturulmuş, akademik, kültürel ve sosyal gelişimi destekleyecek bir ortamda yaşama hakkına sahiptir.

Sorumluluk: Öğrenciler , çevreye ve hayvanlara zarar vermeden, yaşadığı ortamı temiz tutarak, ses ve görüntü kirliliği yaratmadan ve kısıtlı kaynakları etkin kullanarak, kaliteli yaşamı sürdürmeye özen gösterir.

Eğitim:

Hak: Öğrenciler, en iyi koşullarda sınıf, laboratuvar, kütüphane, spor ve sanat tesisleri, vb. mekan ve ortamlarda kendilerine tanınan olanaklardan yararlanma hakkına sahiptir. Akademik ve idari personelden danışmanlık ve yardım alır. Aldıkları derslerin içeriği ve değerlendirmesi konusunda zamanında bilgilendirilir. Öğretim elemanı tarafından ilan edilen programa, aksi belirtilmediği takdirde, uyulmasını bekler. Engelli öğrenciler ulaşılabilirlik ve erişebilirlik çerçevesinde (sınıf yerlerinin düzenlenmesi, sınavlarda araştırma görevlisinin öğretim elemanı tarafından temini v.b. gibi) gerekli düzenlemelerin yapılması hakkına sahiptir. Sınav sonuçları ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili bilgilenme ve gereğinde itiraz etme hakkı saklıdır.

Sorumluluk:

Dersleri takip eder ve verilen sınavlara katılır. Ödev, rapor ve vb çalışmalarını zamanında teslim eder.

Notlarını ve akademik durumunu takip eder.

Akademik takvimi ve yönetmelikleri bilir, izler ve bunlara uyar.

Aşağıda belirtilen bilimsel intihal ve diğer akademik dürüstlük ilkelerine uyar:

 • Öğrenciler, tüm disiplinlerde her türlü akademik çalışmada değerlendirmenin sadece kendi çalışmaları üzerinden yapılacağının, başkasının fikir, öneri ve görüşlerini kaynak göstermeden, kısmen veya tümüyle kopyalamanın ve/veya çevirisinin suç olduğunun ve disiplin cezası alacağının bilincindedir. (Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği)
 • Basılmış veya basılmamış herhangi bir kaynak ( örneğin makale, kitap, rapor, başka bir öğrencinin çalışması, İnternet alıntısı vb.) kullanılması durumunda kaynak gösterir.
 • Başkası tarafından yapılmış ve/veya başkasına yaptırılmış olan çalışmayı kendi çalışması olarak sunmaz.
 • Sınavlarda kopya çekmez.
 • Elektronik belgeler dahil hiçbir belgede tahrifat yapmaz.

Katılım:

Hak: Akademik, sosyal, ders dışı etkinliklere (kulüpler, ÖTK, v.b.) ve organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. BÜREM, Mediko Sosyal, vb. birimlerin sunduğu hizmet ve olanaklardan yararlanır. Her öğrencinin kurallar çerçevesinde, kendi temsilcisini seçme ve seçilme, temsilcisi aracılığı ile yönetime katılma hakkı vardır, (bkz. ÖTK).

Sorumluluk:

 • Verilen görevlere sahip çıkarak kural ve  yönetmeliklere uygun davranır.
 • Randevularına zamanında gider. Katılamayacağı çalışma, danışma randevusu, toplantı vb. için önceden mazeretini bildirir.
 • ÖTK seçimlerinde oy kullanması beklenir.

Hakkını Arama, Bilgilendirilme ve Bilgi Verme:

Hak: Hakkının ihlal edildiğini düşündüğü akademik konularda ilgili bölüm/birim başkanına, diğer konularda ise Yazı İşleri Şube Müdürlüğü kanalıyla Öğrenci İşleri Dekanlığı’na dilekçe ile başvurabilir ve hakkını arayabilir. Yasal süre içerisinde yanıt alma hakkına sahiptir.

Herhangi bir nedenle suçlanan öğrencinin kendini savunma ve itiraz hakkı vardır.

Sorumluluk: Öğrenci kendisi ile ilgili bilgilerin güncel ve doğru olmasından sorumludur. İlgili süreci takip eder.

Boğaziçi Üniversitesi Ulaşım

Mekik Servisleri

Aşağıdaki güzergahlarda mekik servisi verilmektedir.

Kuzey Kampüs – Güney Kampüs
Hisar Kampüs – Güney Kampüs
Ana Kampüs – Kandilli Kampüsü

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci, öğretim üyesi ve personeli üniversite yerleşkeleri arasında kolaylıkla dolaşabilir, farklı yerleşkelerde sunulan ders, seminer, kütüphane, laboratuvar, yurt, yemekhane, kulüp ve spor tesisi gibi farklı üniversite hizmet ve altyapısından kolaylıkla yararlanabilirler.

Kandilli, Güney, Hisar, Kuzey ve Kilyos yerleşkeleri arasında, düzenlilik ve güvenilirlik ilkesiyle çalışan ücretsiz mekiklerin hareket saat ve yerlerine http://mekik.boun.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Güney

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kuzey

Boğaziçi Üniversitesi Personel Ulaşım Servis Araçları

Personel Ulaşım Servisleri İyileştirme Çalışmaları

Akademik ve idari personelinin Boğaziçi Üniversitesi’ne günlük ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, ana arterler üzerinden belirlenen güzergahlardan Üniversiteye ulaşan Personel Ulaşım Servis Araçları hakkında detaylı bilgiye http://mekik.boun.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Toplu Taşıma ile Ulaşım

Ana Kampüs

Metro ile Ulaşım

Levent – Boğaziçi Üniversitesi (M6) (Tanıtım Sunumu)

Otobüs ile Ulaşım

Taksim’den
Taksim – Rumelihisarüstü (559C)

Şişli’den
Şişli – Rumeli hisarüstü (59R)

Kabataş’dan
Kabataş – Rumeli hisar üstü (43R)

Sarıyer’den
Sarıyer – Rumelihisar üstü (59RS)

Kadıköy’den
Kadıköy – Rumeli hisar üstü (125)

Hacıosman’dan
Hacıosman Metro – İstinye – Rumelihisarüstü (59RH)

Kandilli Kampüsü

Kadıköy’den
Kadıköy – Rasathane (14R)

Üsküdar’dan
Üsküdar – Rasathane (15R)

Minibüs ile UlaşımÜsküdar’daki Beşiktaş motor iskelesinin hemen karşısından hareket eden TALİMHANE – RASATHANE minibüsleri (mavi minibüsler) 15R ile aynı rotayı izlemektedir.

Kilyos Sarıtepe Kampüsü

Ana Kampüsten

Rumelihisarüstü Boğaziçi Üniversitesi – Sarıtepe Kampüsü (59 RK)

İETT otobüs hatları ile ilgili detaylı bilgiye (güzergah, hareket saatleri) www.iett.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Henüz resim eklenmemiş.

Henüz video eklenmemiş.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

OKUL HAKKINDA BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADRES
Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek/İstanbul Türkiye
TELEFON
0212 265 63 57
FAKS
0212 265 63 57
OKULU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ