Okul için Eğitim, Eğitim için Okula Gidelim

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

OKUL HAKKINDA
FOTO GALERİ
VİDEO
KONUM
YORUMLAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ, tarihçesi, etik ilkeleri, temel değerleri, konumu, yerleşimi, kampüsü, ulaşımı, rektörleri, öğrencileri, eğitimi, öğretimi, yerleşkesi..

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek Üzere 15 Kasım 1956 tarihinde “Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü” adıyla eğitime başlamıştır.

Üniversitemizin “Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun” 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ’nün özel statüsünü belirleyen ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı “Kuruluş Kanunu” ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay’da Müdafaa Caddesinde Emekli Sandığı’na ait küçük bir bina ile TBMM arkasında bulunan barakalarda geçirdikten sonra, 1963 yılında ülkemizin ilk yerleşkesi olan bugünkü yerine taşınmıştır.

İlk olarak 1956 yılında Mimarlık Bölümü öğretime açılmış, 1957 Şubat döneminde de Makine Mühendisliği Bölümünde öğretime başlanmıştır. 1957-1958 öğretim yılı başında Mimarlık, Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri kurulmuş, 1959 yılında da Fen Edebiyat Fakültesinin kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi ise 1982 yılında öğretime başlamıştır. Bugün, ODTÜ’de 41 lisans programının yürütüldüğü beş fakülte bulunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Deniz Bilimleri Enstitülerinde ise 107 yüksek lisans ve 69 doktora programı yürütülmektedir. Bu enstitülerden Deniz Bilimleri Enstitüsü İçel-Erdemli’de çalışmalarını yürütmektedir.

ODTÜ’de öğretim dili İngilizcedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilmektedir.

Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri haline gelen üniversitemizde bugün yaklaşık, 791 öğretim üyesi (Prof. Doç., Yrd. Doç.), 225 öğretim görevlisi, 1.273 araştırma görevlisi, 28.000’den fazla öğrenci bulunmaktadır. Toplam mezun sayısı ise 120.000’in üzerindedir.

ODTÜ Misyonu

ODTÜ’nün misyonu, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmektir.

ODTÜ Vizyonu

Uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Etik İlkeleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin misyonu, “toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmayı, eğitim vermeyi ve topluma hizmet etmektir”. Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemizin tüm mensup ve öğrencileri aşağıdaki ODTÜ Onur İlkesini benimserler:

“Orta Doğu Teknik Üniversitesinin tüm bireyleri, güvenilir, sorumluluk sahibi ve onurlu kişiler olarak, yalnız hak ettikleri başarı ve saygınlığı sahiplenirler; olgu, veri ve belgelerin kullanım, değerlendirme ve sunumunda dürüst davranırlar.”

ODTÜ mensup ve öğrencileri, araştırma, eğitim ve topluma hizmet alanlarındaki amaçlarını bu Onur İlkesi ve aşağıda sunulan Temel Değerler çerçevesinde gerçekleştirir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Temel Değerleri

Bilimsel Özgürlük

ODTÜ’lüler bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerinin, eğitim ve öğretimin, baskı altında kalmadan, bilimsel ölçütler dışındaki yönlendirmelerden bağımsız olarak yürütülmesini ve bu amaçla özgür tartışma ortamlarının yaratılmasını bilimsel özgürlüğün değişmez koşulları olarak görürler.

Bilinçli Özgüven

ODTÜ’lüler sorumlulukların yerine getirilmesinde ve karşılaşılan sorunların çözümünde, bilgi, yetenek ve yetki sınırlarının farkında olarak cesaret ve kararlılıkla davranırlar ve gerekirse özeleştiri yaparlar.

Dayanışmacı Bireysellik

ODTÜ’de öğrenciler, idari ve akademik personel, unvan, konum ve çalışılan birimden bağımsız olarak, bireysel görüş ve değerlerini ifade ederken birlikte hareket eder ve özgürlükçü bir yaklaşımla mücadeleci bir tutum sergilerler.

Doğal Çevreye Duyarlılık

ODTÜ’lüler üniversite arazisi içinde yetiştirilen ormanı ve ekolojik zenginliği bir değer olarak görürler, korunması ve geliştirilmesini önemserler ve genel olarak doğal çevreye yönelik bir duyarlılık oluşturulması ve koruyucu yaklaşımın yaygınlaşması için çaba gösterirler.

Güvenilirlik

ODTÜ’lüler kararlarını dış yönlendirmelerden bağımsız olarak, çıkar çatışmalarına izin vermeden, nesnel veri ve bilgiler temelinde verir, görevlerini etik değerler, bilimsel ölçütler ve yasalar ışığında sorumluluk bilinciyle yerine getirirler.

İnsana Saygı

ODTÜ’lüler, başkalarının hak ve özgürlüklerini dikkate alıp korurken,  farklılıkları zenginlik olarak görüp her türlü ayrımcılığa karşı çıkarlar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde ön yargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergilerler.

Liyakat

Başarıları ve bulundukları konumları yetenek, çalışma ve çabalarının doğal sonucu hak edilmiş kazanımlar olarak gören ODTÜ’lüler, işe alım ve diğer değerlendirme süreçlerinin nesnel standartlar ve öz yetkinlikler temelinde yapılmasını gözetirler.

Sorgulayıcı Yaklaşım

ODTÜ’lüler bilgiye ulaşırken, araştırma yaparken ve/ya toplumsal konular söz konusu olduğunda, bir yargıya ulaşmadan önce sorgulayıcı/eleştirel bir yaklaşımla durumu objektif bir şekilde analiz ederek değerlendirmelerini oluştururlar.

Toplumsal Sorumluluk

ODTÜ’lüler toplumsal sorunlara karşı duyarlılık gösterip bunların çözümüne yönelik görüşler geliştirirler, toplumsal sorumluluk projeleri yürütürler, bilimin ve bilimsel yaklaşımın toplum tarafından yaygın olarak benimsenmesi için etkinliklerde bulunurlar.

Yenilikçilik ve Öncülük

ODTÜ’lüler teknoloji, eğitim, araştırma ve yönetim konularında yeni yöntem ve yaklaşımları takip edip uygular, toplumun ve üniversitelerin gereksinimleri doğrultusunda örnek olacak özgün sistem, program ve yapılanmaları geliştirirler.

Yerleşke Mirasına Bağlılık

ODTÜ’lüler insan eliyle yetişmiş bir orman içindeki görece özerk konumu, tüm birimlerini mekânsal süreklilik içinde toplayan yapısı, toplumsal bellekte yer etmiş mekânları ve köklü tarihiyle, ortak bir kültürün üretilmesine ve kurumsallaşmasına olanak yaratan ve özgün mimarisi, peyzajı, sanat eserleri ve faaliyetlerinin etkisiyle estetik duygusunun içselleştirilmesini sağlayan ODTÜ yerleşkesine kültürel bir miras olarak bağlılık duyarlar ve sahip çıkarlar.

Yüksek Akademik Nitelik

ODTÜ’lüler, uluslararası düzeyde bilimsel gelişmeleri takip etme ve katkı yapma yetkinliğini sağlayan, öğrenme ve araştırma isteğini motive eden ortamı, evrensel etik ilkeler çerçevesinde, yüksek standartlarda bilimsel araştırma ve eğitim yapılmasını ve yine yüksek standartlar temelinde seçilen bir öğrenci ve öğretim elemanı topluluğunu ODTÜ’nün yüksek akademik niteliğinin temel bileşenleri olarak benimserler.

Akademik Dürüstlük Öğrenci Kılavuzu (ODTU KKK)

Kuruluşundan bu yana ODTÜ’de görev yapan Rektörler

İsim ve Soyad Görev Süreleri
1 Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU 17.08.1960-08.02.1961
2 Prof. Dr. Seha MERAY 23.02.1961-05.08.1961
3 Kemal KURDAŞ 20.11.1961-30.11.1969
4 Prof. Dr. Erdal İNÖNÜ 11.09.1970-09.03.1971
5 Em.Gen. Şefik ERENSÜ 04.06.1971-23.03.1972
6 Prof. Dr. İsmet ORDEMİR 01.04.1972-01.04.1974
7 Prof. Dr. Tarık SOMER 01.04.1974-04.04.1976
8 Prof. Dr. Ilgaz ALYANAK 05.04.1976-12.02.1977
9 Prof. Dr. Hasan TAN 14.02.1977-05.10.1977
10 Prof. Dr. Nuri SARYAL 05.10.1977-25.06.1979
11 Prof. Dr. Mehmet KICIMAN 25.06.1979-31.07.1982
12 Prof. Dr. Mehmet GÖNLÜBOL 01.08.1982-31.07.1987
13 Prof. Dr. Ömer SAATÇIOĞLU 01.08.1987-19.08.1992
14 Prof. Dr. Suha SEVÜK 20.08.1992-06.08.2000
15 Prof. Dr. Ural AKBULUT 07.08.2000-05.08.2008
16 Prof. Dr. Ahmet ACAR 06.08.2008-28.07.2016
17 Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK 29.07.2016-Halen devam etmektedir.

Henüz resim eklenmemiş.

Henüz video eklenmemiş.

Henüz harita eklenmemiş.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

OKUL HAKKINDA BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADRES
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Çankaya Ankara/TÜRKİYE
TELEFON
0312 210 2000
FAKS
0312 210 1105
OKULU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ