Tuğsavul İlköğretim Okulu, İzmir’in Buca Şirinyer ilçesinde yer alan ilköğretim okuludur.

Tuğsavul İlköğretim Okulu, 1946-1947 yılında Kızılçullu Köy Enstitüsü sahası içinde yer alır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın köyler için yaptırdığı komple okul tipindeki plana göre tek öğretmenli, köy okuluna örnek olmak üzere uygulama okulu olarak yapılmıştır.

1947-1948 ders yılında Köy Enstitüsüne bağlı olarak faaliyete geçmiş bulunan uygulama okulu o zaman kırk mevcutlu ve dört sınıflı olup, üç öğretmenle işe başlamıştır.

25 Ekim 1949 tarihinde Semt Okulu olarak eğitim ve öğretime başlatılmıştır. Okulun ilk müdürü Asım Masumi BAYKAL, ilk öğretmeni Salih İLTİN’dir.

18 Ağustos 1997 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 4306 sayılı kanunla Zorunlu eğitim 8 yıl olmuştur. 1997-1998 Öğretim yılından itibaren “Tuğsavul İlköğretim Okulu” adını almıştır. Eski binanın yetersizliğinden dolayı 1999 yılında 18 derslikli ek bina yapılmıştır.

30/03/2012 tarih ve 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında okulumuzun kademeli olarak İlkokula dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. 15 Haziran 2012 tarihinde “Tuğsavul İlkokulu” olmuştur.

Tuğsavul İlköğretim Okulu Vizyonu

İstiyoruz ki; öğrenme okulumuz çevresi için temel gereksinim olarak algılansın. Bizim öğrencilerimiz, akademik ve sosyal etkinliklerde yalnızca ülke düzeyinde değil, uluslar arası alanda da dereceler alsın.

Tuğsavul İlköğretim Okulu Misyonu

Biz Tuğsavul Ailesi, tüm öğrencilerimizin, 21.yy insan profilinin özelliklerini taşıyan, öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünceli, özgüvenli ve ulusun geleceği için çaba gösteren bireyler olarak yetişmelerine ortam sağlamak için varız.